Arhive blog

Iubită dulce, o, mă lasă…

 

 Iubită dulce, o, mă lasă…

de Mihai Eminescu

Iubită dulce, o, mă lasă
Să privesc faţa-ţi, ochiul tău ceresc,
Să mângâi păru-ţi d-auree mătase,
Privindu-te, de-amor să nebunesc!
Ah, braţul tău rotund e alb ­ se lasă
Cu graţie pe umerii-mi ­ privesc
În ochii tăi, în faţa ta ­ în gura jună
S-ascult uimit la vorba ta nebună!

Nebună, că nu are şir şi minte,
Ci graţie ş-amor copilăros,
La gura ta, care zâmbind îmi minte
Spre-a coperi misterul cel duios,
Ce-mi spune nu ­ când da ochiu-ţi fierbinte
Din genele-i îmi spune voluptos ­
Ah, tot amorul meu, copil în raze,
E concentrat în fiinţa-ţi luminoasă!

Surâsul tău o rază e de soare,
Şi ochii tăi sunt stele-n noaptea mea,
Şi sânul tău de vergină, ninsoare,
Ce lin l-acoperi tu cu mâna ta,
Când tremurând priveşti şi zâmbitoare
La-a lui dulci flori ce cresc alăturea ­
Şi sărutarea ta ­ oh, spune, spune
Cu ce s-aseamăn dulcea-acea minune!

De n-ai fi tu, ce-ar folosi viaţa,
Speranţele-i, şi binele-i, şi tot!
Un vis ar fi amestecat cu ceaţa,
Un chin ar fi ­ ce l-aş sfârşi să pot;
Pe când astfel o noapte e măreaţă,
Pierdută-n stele ce în ceri înot,
Prin ele trece melancolic luna ­
O gură dă-mi, iubito ­ şi-ncă una!

Spre sărutare gura-ţi se încreaţă
Şi ochii tăi privesc întunecat
Şi visători. ­ Iubito, tu, glumeaţă,
Nu ştii c-a săruta e un păcat
Şi că-n întunecata lor dulceaţă
Nu s-uită ochii de copii vodat’ ­
Fără să plângă-n urmă-a lor langoare
Şi voluptoasa lor întunecare!

Căci ce ai zice dacă eu acuma
Aş uita toate… tu mă înţelegi ­
E drept că ţie-o vorbă-ţi trebui numa
Ca toată firea mea în lanţ s-o legi ­
Dar vorba aceea serie-ori de glumă,
Cu care pasiunea-mi s-o diregi
Vei spune tu? ­ O, taci – o, taci, n-o spune ­
Ai spus-o? -S mânios, tu, -nţelepciune!

În van vorba ta blând povăţuieşte ­
La seriozitatea ta surâd;
Spre sărutare gura-ţi se-ncreţeşte;
Spre sărutare ochii tăi se-nchid;
Şireată eşti! sub geana ce umbreşte
Ochii-ţi sclipesc, şi-mi pare că ei râd;
Cu braţul ţi-i acoperi?… Supărată?
Ce te prefaci, iubita mea şireată?

Vinerea Patemelor 26 martie 1882

Fetiţule dragă,

Nu te supăra dacă nu-ţi scriu numaidecât după ce-ţi primesc scrisorile, dar în adevăr înot în stele. Acuma m-au apucat frigurile versului şi vei vedea în curând ceea ce scriu. Îndată ce mă voi muta de aici îţi trimit bani de drum; pân-atunci „Legenda” la care lucrez va fi gata şi fiindcă luceafărul răsare în această legendă, tu nu vei fi geloasă de el, fetiţul meu cel gingaş şi mititel, şi nu te-i supăra că nu-ţi scriu imediat, nici că nu-ţi scriu mult. Cred că e un gen cu totul nou acela pe care-l cultiv acum. E de-o linişte perfectă, Veronică, e senin ca amorul meu împăcat, senin ca zilele de aur ce mi le-ai dăruit. Căci tu eşti regina stelelor din cerul meu şi regina gândurilor mele – graziosa – graziosissima donna – pe care o sărut de mii de ori în somn şi trează şi mă plec ei ca robul din „O mie şi una de nopţi”

Emin

Mihai Eminescu(născut ca Mihail Eminovici) (15 ianuarie 1850,Ipoteşti – 15 iunie 1889, Bucureşti) a fost un poet, prozator şi jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară drept cel mai important scriitor romantic din literatura română, fiind supranumit şi „luceafărul poeziei româneşti”.


Corespondenţă Mihai Eminescu – Veronica Micle

 

sursa poza

Iunie 1882

Din luna lui Iunie 1882.

A plâns scriind-o.

Îngerul meu blond,

Te-aş acoperi toată cu sărutări, cum argintarii îmbracă cu pietre scumpe icoana Maicii Domnului, dacă ai fi de faţă; aş face-o în gând, dacă n-aş fi atât de gelos precum sunt. Tu îmi faci imputarea că nu-ţi vorbesc de loc de amor – dar tu nu ştii că amorul meu e un păhar în adevăr dulce, dar în fundul lui e plin de amărăciune. Şi acea amărăciune, care-mi turbură pururea amintirea ta, e acea gelozie nebună, care mă face distras, care mă amărăşte şi când eşti de faţă, şi când nu eşti. Veronicuţa mea, dacă acest sentiment care tâmpeşte mintea şi stinge-n om orice curaj de viaţă, n-ar învenina pururea zilele şi nopţile mele, dacă n-ar fi ingredienţa fatală a oricărei gândiri la tine, aş fi poate în scrisorile mele mai expresiv şi mai vorbăreţ. Tu trebuie să ştii, Veronică, că pe cât te iubesc, tot aşa – uneori – te urăsc; te urăsc fără cauză, fără cuvânt, numai pentru că-mi închipuiesc că râzi cu altul, pentru care râsul tău nu are preţul ce i-l dau eu şi nebunesc la ideea că te-ar putea atinge altul, când trupul tău e al meu exclusiv şi fără împărtăşire. Te urăsc uneori pentru că te ştiu stăpână pe toate farmecele cu care m-ai nebunit, te urăsc presupuind că ai putea dărui din ceea ce e averea mea, singura mea avere. Fericit pe deplin nu aş fi cu tine, decât departe de lume, unde să n-am nici a te arăta nimănui şi liniştit nu aş fi decât închizându-te într-o colivie, unde numai eu să am intrarea. Şi această amărăciune e uneori atât de mare, încât pare c-aş fi vrut să nu te fi văzut niciodată. E drept că viaţa mea ar fi fost săracă, ar fi fost lipsită de tot ce-i dă cuprins şi înţeles, e drept că nu te-aş fi strâns în braţe, dulce şi albă amică, dar nici n-aş fi suferit atât, nici n-aş fi trăit pururea ca un om care duce un tezaur printr-un codru de tâlhari. Oare acel om, pururea în pericol de a-şi arunca viaţa pentru acel tezaur şi pururea în pericol de a-l pierde, nu-şi zice în sine uneori că, cu toate că iubeşte tezaurul, ar fi fost – nu mai fericit, dar mai puţin nefericit să nu-l fi avut? Aşa zice poate, dar cu toate acestea nu-l lasă în pădure, cu toate acestea-l iubeşte mai mult decât viaţa. Aşa te iubesc şi eu – mai mult decât viaţa, mai mult decât orice în lume şi pururea cu frica-n sân, aş vrea să mor or să murim împreună, ca să nu mai am frica de-a te pierde. Ţi-am spus, Nicuţă, că pentru mine viaţa s-a încheiat. Ce-mi mai spui tu, că sper să aflu alt amor cu uşurinţă şi că nu apreciez îndestul dragostea ta? Nu mai sunt în stare şi nu voi mai fi de-a iubi nimic în lume, afară de tine.

Dac-ai cunoaşte această mizerie sufletească care mă roade, dacă ai şti cu câtă amărăciune, cu câtă neagră şi urâtă gelozie te iubesc, nu mi-ai mai face imputarea că nu-ţi scriu uneori o vorbă de amor. În acel moment te-aş săruta, te-aş desmierda, dar te-aş ucide totodată.

Momoţelule, îţi sărut mânile tale mici şi genunchii tăi cu gropiţe şi gura ta cea dulce şi părul şi ochii şi coatele şi toată, toată te sărut şi te rog, te rog mult să nu mă uiţi deloc, deşi poate tocmai când vei şti că te iubesc ***, nu vei mai pune nici un preţ pe iubirea

lui Emin

August 1882

Măi fată nebună şi drăgălaşă,

Şi zi e pozitiv că eu te-nşel, că te uit, că-mi eşti dragă numai pe cât te văd cu ochii? Mânca-ţi-aş ochii tăi cei dulci, nebuno, dar te iubesc cu sufletul, dar nu ştiu nici ce să-ncep, nici ce să fac de dragul tău. Dar zi şi tu – ce e de făcut? În vremea asta în care nu-i nimenea aici, în care vegetez ca un adevărat animal, bolnav şi descurajat – cum să vin la tine, pe cine să las în loc?

tu mă sfătuieşti să petrec, să mă folosesc de tinereţe şi alte asemenea mofturi nihiliste pe cari le citeşti în romanuri. Viaţa mea eşti tu, prin urmare nici un gând nu-mi vine măcar să petrec când sunt fără tine. Nimeni nu mă vede nicăiri, duc o viaţă monotonă de pe-o zi pe alta. Singur, fără prieteni şi fără cunoscuţi, şi tu zici să petrec, ca şi când un asemenea lucru se poate comanda în starea sufletească în care sunt.

Tu zici că presimţi nenorociri. Nu mai presimţi, dragul meu suflet, nimic; ceea ce e pozitiv este că suferi de superexcitaţie nervoasă, care va înceta când vom fi împreună şi vom fi împreună. Ce dracu! Odată trebuie să se schimbe în bine mizeria actuală, odată trebuie să ne regăsim pentru toată viaţa ca să nu ne mai despărţim nici odinioară. Iubirea mea pentru tine nu mai e un vis sau o speranţă depărtată; e ceva aievea, e o simţire hotărâtă şi de toate zilele cum e aerul pe care-l respir. Tu ştii fără bine că sunt statornic, chiar încăpăţânat, şi poate dacă n-aş fi aşa, ar fi pe de-o parte mai bine, dar pe de alta nu te-aş iubi cu atâta nestrămutare, precum te iubesc.

E prea adevărat ceea ce-mi scrii, că oamenii sunt mai îngăduitori cu viciile celor bogaţi decât cu patimele adevărate ale omului sărac. Dar aşa e lumea, aşa a fost totdeuna. Cu toate acestea, dacă lumea e nedreaptă, natura nu e tot astfel. O singură clipă din viaţa a doi nenorociţi ca noi, o clipă de uitare de sine şi de beţie plăteşte mai multe decât viaţa întreagă a acestor oameni.

Ţi-am spus, Nicuţă, că urâtă să fii, oricum ai fi, tot dragă ai să-mi rămâi şi nici nu se poate altfel – căci tu eşti cel dintâi amor al meu şi vei fi unicul şi cel din urmă. Dacă aceasta poate fi o mângâiere pentru singurătatea ta, o mângăere e drept că deşartă şi goală, dacă te poate mângâia jurământul meu sfânt că nu iubesc şi nu voi iubi niciodată pe nimeni afară de tine, dacă te poate mângâia mărturisirea că neagră mi-e ziua în care nu te văd, şi pustie viaţa fără de tine, atunci crede-le, căci adevărate sunt şi mângâie-te măcar cât de puţin.

Îţi sărut picioarele tale, copilul meu cel dulce, şi te rog, te rog mult să te linişteşti, să crezi în statornicia şi în iubirea mea şi să speri, dacă poţi spera. Dacă am avea religie, noi doi, am crede că Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătit atât amor, dar n-o avem, de aceea numai în noi înşine putem crede şi pe noi înşine ne putem întemeia. Eu zic: crede în mine şi nu vei fi amăgită, afară doar dac-oi muri. Te sărut şi te rog, linişteşte-te, căci starea ta mă doare mai mult decât mizeriile mele proprii. Al tău

Emin…tu lasa-te dragostei prada!

Sambata seara n-am avut chef de bloggereala si mi-a venit sa ma uit la televizor, mai exact pe TVR1.Si bine am facut.Tocmai atunci incepea un film:”Totul despre dragoste (All for Love” – Marea Britanie,1999) pe care l-am vazut in intregime, un film de dragoste si razboi.

Apoi a inceput emisiunea Garantat 100%, invitatata lui Catalin Stefanescu fiind doamna Aurora Liiceanu de la care am aflat niste lucruri deosebite despre noi, femei si barbati, culturi si civilizatii.Si nu numai atat, am ascultat si muzica….muzica adevarata si atat de frumoasa, o mangaiere a sufletului meu, al nostru.

Cred ca a trebuit sa vad  filmul si emisiunea ca sa ma hotarasc sa vorbesc despre amintiri care ma obsedeaza de cateva zile.E vorba despre niste versuri pe care le-am citit in adolescenta si mi-au ramas intiparite in memorie.Din pacate, nu stiu cine le-a scris si nici despre ce poezie e vorba:

Read the rest of this entry

Cum e dragostea

lovers1.Palmele tale sunt transpirate,inima bate cu putere?Vrei sa vorbesti si glasul tau nu se aude?Nu e dragoste,e ceva asemanator.

2. Nu-ti poti desprinde mainile de ale lui,asa-i?Nu e dragoste,e pasiune.

3. Sunteti fericiti tinandu-va de mana si vreti sa vada toata lumea ?Nu e dragoste,e noroc.

4. Vreti sa va tineti de mana doar pentru ca s-a nimerit sa fiti alaturi?Nu e dragoste,e tristetea singuratatii.

5. Esti acolo doar pentru ca celalalt doreste asta?Nu e dragoste,e loialitate.

6. Ii esti alaturi doar pentru ca ti-a marturisit ca te iubeste si nu vrei sa-l ranesti?Nu e dragoste,e mila.

7. Esti langa el doar pentru ca te-a sarutat sau te-a tinut de mana?Nu e dragoste,e nehotarare.

8. Ii apartii  pentru ca la vederea lui inima iti bate cu putere?Nu e dragoste,e dragoste nebuna.

9. Ii spui ca fiecare zi impreuna e exact cum iti doresti?Nu e dragoste,e minciuna.

10. Vrei sa renunti la toate lucrurile tale favorite de dragul lui?Nu e dragoste,e generozitate .

11. Ii ierti greselile pentru ca tii la el?Nu e dragoste,e prietenie.

12. Ii accepti greselile pentru ca fac parte din el?Atunci e dragoste.

13. Plangi cand sufera,chiar daca e un om puternic?Atunci e dragoste.

14. Privirea lui patrunde pana in adancul inimii tale si-ti atinge sufletul asa de adanc ca te doare?Atunci e dragoste.

15. Ii stai alaturi pentru ca simti un neinteles amestec de durere si exaltare care te atrage si te tine strans ?Atunci e dragoste.

16. Esti atrasa de el si-i esti fidela fara a avea nici un regret?Atunci e dragoste.

17. Ti-ai da  inima si viata pentru el?Atunci e dragoste.

18. Si tine minte un lucru-dragostea nu este doar de-o parte!-amandoi trebuie sa iubeasca pentru ca IUBIREA sa existe!(Idem cu EL).

Poezii de dragoste

Update:Horia Blidaru a spus:”Multumesc pentru poeziile acestea. M-au ajutat sa descopar o alta Nina Cassian decat cea pe care o tineam minte din copilarie, cu versurile comuniste ale tineretii ei, apoi cu poeziile pentru copii.
Pentru cei care vor sa afle mai multe despre ea:
http://www.mediafax.ro/cultura-media/nina-cassian-am-senzatia-unei-intalniri-de-adio.html?1706;3475498″
Am postat cateva poezii de dragoste scrise de Nina Cassian,inspirata fiind de CELLA care mi-a spus:”Doamna Nina Cassian este (şi) o poetă a iubirii o admir de-o viaţă,citeşte-i poeziile de iubire şi biografia,interviurile mă bucur că a (re)venit în România nu credeam că o (mai) face  dincolo de “legendele” vieţii ei este un PERSONAJ.”

Zburau

Zburau…El avea o aripă în stânga,
ea avea o aripă în dreapta,
ca un singur trup între două aripi
zburau…
Respirând între două aripi,
ea – plămânul lui drept,
el – plămânul ei stâng,
printr-un cer saturat de aur,
ca o lungă suveică de aur,
ca o cheie de aur descuind spaţii de aur,
zburau….
prin aur…
zburau…
prin aur…
zburau…

 

Iubirii

Cad în geunchi şi-ţi mulţumesc, iubire,
pentru ceste zilnice semnale
şi voci ale mărinimiei tale
cu care-mi umpli sufletu-un neştire.

Cad în geunchi şi-ţi mulţumesc, iubire,
pentru înaltul pact care ne uneşte.
Timbrat de-a fericirii stea subţire,
– şi-ţi mulţumesc şi pentru desnădejde.

Din volumul
„Spectacol în aer liber – o altă monografie a dragostei”,Editura Albatros, 1961

Postafaţă la o iubire sfîrşită

Există-ndrăgostiţi fericiţi

care rămîn împreună,

şi-al căror sărut proaspăt sună…
Auziţi… auziţi…

Există perechi fără moarte,
în mişcare mereiee,
cu-o formă a inimii, poate aparte,
Semănînd a metaforă, semănînd a idee.

Aceştia rămîn împreună,
În sărut, ca-ntr-o dulce furtună.
Auziţi! Auziţi! Auziţi!
Există-ndrăgostiţi fericiţi!

Din volumul
„Spectacol în aer liber – o altă monografie a dragostei”,
Editura Albatros, 1961

Nina Cassian 

Cafea cu sare

O poveste frumoasa de dragoste care incepe asa:A fost odata ca niciodata un baiat …
A intalnit-o la o petrecere.Era asa de stralucitoare ca toti baietii se uitau dupa ea,in timp ce el era asa de obisnuit ca nimeni nu-i dadea atentie.
La sfarsitul petrecerii, si-a luat inima in dinti si a invitat-o la o cafea.Desi a fost surprinsa,pentru ca era politicoasa i-a acceptat invitatia.Au intrat intro cafenea foarte draguta,au comandat cafeaua…El era asa de emotionat ca nu putea sa spuna aproape nimic si nu-si gasea locul…dupa un timp,fata i-a spus ca ar vrea sa plece acasa.
Deodata,baiatul l-a chemat pe chelner si l-a rugat sa-i aduca putina sare.”Imi place sa beau cafea cu sare.”Toti l-au privit ca pe un ciudat.Baiatul a simtit ca se inroseste,dar a pus sarea in cafea si a baut.Fata l-a intrebat curioasa:”De ce ai aceasta placere?”.”Cand eram mic locuiam langa mare si-mi placea sa ma joc in apa marii,imi placea sa simt gustul marii care e acelasi cu al cafelei cu sare.Acum,de cate ori beau cafea cu sare,imi amintesc de copilarie,de orasul meu natal…imi lipseste asa de mult orasul meu,mi-e dor de parintii mei care locuiesc acolo.”In timp ce vorbea,au inceput sa-i curga lacrimile.Fata s-a emotionat foarte mult auzindu-i cuvintele spuse din adancul inimii.Un barbat care vorbeste despre dorul de casa e un om care iubeste familia,se ingrijeste de familie,este responsabil de soarta familiei…Atunci a inceput si ea sa vorbeasca,i-a povestit despre orasul ei ,copilarie,familie.

Au povestit multe amandoi si asa a inceput o prietenie frumoasa.Au inceput sa se intalneasca si sa se cunoasca mai bine.Fata a vazut ca el e un om care-i indeplineste dorintele,e tolerant,are o inima buna,calda,e grijuliu.Era un om asa de bun ca fata ii simtea lipsa,ii era dor de el.Povestea lor continua ca toate povestile frumoase de dragoste – printesa se marita cu printul si traiesc fericiti pana la adanci batraneti.Si,de cate ori facea cafea,ea ii punea intotdeauna putina sare ,deoarece stia ca asa-i place lui.
Au trecut anii si ei erau fericiti.Dupa vreo 40 de ani de cand erau impreuna,el i-a scris o scrisoare in care spunea:”Draga mea,te rog iarta-ma,iarta-mi minciuna vietii mele.E singura minciuna pe care ti-am spus-o – cafeaua cu sare.Iti amintesti prima noastra intalnire?Am fost asa de emotionat atunci ca ,desi imi trebuia zahar,am cerut sare.Mi-a fost jena sa-mi corectez greseala ,asa ca am mers mai departe.Nu m-am gandit nici un moment ca ar putea fi inceputul conversatiei noastre.Am incercat sa-ti spun adevarul de mai multe ori,dar mi-a fost asa de teama s-o fac.Iti promisesem sa nu te mint niciodata….Acum mi-e teama sa nu mor inainte de a-ti spune adevarul – nu-mi place cafeaua cu sare – ce gust neplacut are…Dar am baut toata viata cafea cu sare.De cand te-am cunoscut nu mi-a parut rau de nimic din ce am facut pentru tine.Avandu-te langa mine este cea mai mare fericire din viata mea.Daca m-as mai naste odata,tot pe tine te vreau in viata mea,chiar daca va trebui sa beau din nou cafea cu sare.”
Femeia a inceput sa planga udand scrisoarea cu lacrimile ei.
Daca ar intreba-o cineva:”Ce gust are cafeaua cu sare?”raspunsul ei ar fi:”Este dulce.”
Retineti ca dragostea nu e uitare ci iertare,nu se vede dar se simte,nu se aude,dar se asculta,nu trebuie lasata sa plece ci se pastreaza!

Criza varstei a doua

Despre Putin e vorba de data asta.Presa rusa scrie ca a divortat si se insoara cu o fata frumoasa si tanara.Chiar se insoara Putin in aceasta vara?

A dat o molima peste presedinti,oameni politici;sa fie vorba de criza varstei a doua ?Si presedintii sunt oameni,de ce ar fi scutiti de aceasta criza a varstei mijlocii?Unii au aventuri cu tinere,altii nu se multumesc cu atat,ei chiar se indragostesc ,divorteaza de sotiile deja ofilite si indragostiti lulea se insoara cu tinere frumoasa,foarte frumoase.Presedintele Frantei e cel mai recent caz,urmeaza Putin.

Într-o dimineaţă omul se trezeşte şi totul e altfel. Eşti o persoană de succes sau poate că nu, poate îţi iubeşti soţul/soţia, sau poate nu, familia este sau nu totul pentru tine, te simţi ratat sau poate nu, dar în dimineaţa aceea te simţi altfel. Deodată te priveşti pe tine, îţi priveşti casa, familia, colegii, munca, aspiraţiile, realizările şi dintr-o dată le simţi străine: Asta e viaţa mea? Ăsta sunt eu? Asta e munca mea? Ăştia sunt familia mea? Ciudaţii aceştia sunt prietenii, amicii mei? Dar totul mi-e străin! N-au legătură cu mine, cel adevărat, nu se potrivesc cu ceea ce eu simt cu adevărat! Şi toate, toate şi toţi sunt piatră de moară de picioarele tale, obstacole în calea libertăţii şi a nenumăratelor perspective, pe care le întrevezi pentru tine însuţi. Sentimentele, pe care le-ai avut pentru soţ/soţie, copii, părinţi, colegi, succesele s-au spulberat de parcă n-ar fi existat niciodată. Te simţi singur şi străin. „Tare sunt singur şi pieziş!“ spune Arghezi. Te simţi păcălit, înşelat, prădat de toţi şi toate. Reacţia e adesea violentă: divorţ, demisie, alcool, abandonarea familiei, aventuri amoroase etc.; sufletul însetat de spiritual realizează cât de goală e viaţa sa fără spiritual. În prima fază dă vina pe ceilalţi. Te-ai sacrificat pentru ei! E greu să recunoşti că ai greşit, că opţiunile au fost eronate, că ai omis esenţialul! Dar problema e falsă. Nu cine este vinovatul sau unde am greşit este important. Adevărata problemă e: Ce este de făcut?

Cupidon si Psyche

12056680512jxsmmm

Fotografia spune mai mult decat cuvintele.

800px-antonio_canova-cupids_kiss-3-hermitage

Avem nevoie si de povesti de dragoste,poate ca mai exista in lumea asta mare indragostiti care ,desi au multe piedici in calea lor,reusesc sa le depaseasca si sa ramana impreuna.De ce ar fi numai in povesti sau legende o astfel de dragoste?

800px-amore_e_psiche_framePovestea de dragoste dintre Eros (Cupidon) si Psyche a fost consemnata pentru prima data de catre Lucius Apuleius in romanul sau Magarul de Aur, scris in secolul II si este considerata model al dragostei netramutate care reuseste sa invinga toate greutatile si vicisitudinile.

Geloasa pe frumusetea femeii muritoare Psyche, Afrodita (Venus) l-a rugat pe fiul sau, Cupidon, sa-i strapunga acesteia inima cu una din sagetile cu varf de aur, pentru ca Psyche sa se indragosteasca de cel mai hidos om de pe pamant. Eros a cazut de acord, insa din greseala s-a intepat si el in sageata si s-a indragostit de Psyche. Vazand ca toti lauda frumusetea lui Psyche dar nimeni n-o vrea de sotie, parintii ei au consultat oracolul, care le-a spus s-o duca pe un varf de munte, caci nu-i e menit sa aiba un sot muritor, ci un nepamantean.

Zeul Zefir a luat-o de pe munte si a dus-o intr-o vale minunata, in castelul lui Eros, unde Psyche a devenit sotia acestuia. Insa iie era interzis sa afle cum arata sotul ei, caci se intalneau doar noaptea, pe intuneric. Surorile lui Psyche, invidioase, au indemnat-o sa aprinda noaptea un opait ca sa vada daca nu cumva este casatorita cu un monstru; Psyche le-a ascultat si a vazut ca sotul ei e zeul Eros, de o frumusete iesita din comun. Insa o picatura de ulei l-a trezit pe Eros si, suparat ca sotia i-a incalcat porunca, zeul a disparut. Desperata, Psyche a cerut ajutorul mamei acestuia.

Afrodita a supus-o unor incercari foarte grele, dar, cu ajutorul unor ajutoare din lumea animalelor, Psyche a reusit sa le treaca cu bine. In final, Afrodita a trimis-o in lumea subpamanteana, ca sa ceara de la Persefona un pic din frumusetea sa; Afrodita a avertizat-o sa nu deschida sipetul, insa Psyche, dorind sa devina mai frumaosa pentru sotul ei, a cedat tentatiei si i-a ridicat capacul. De aici, in loc de frumusete, s-a abatut asupra ei un somn de moarte.

Afland aceasta, Eros a dus-o pe muntele Olimp si a cerut ajutorul lui Zeus. Impresionat de dragostea nestramutata a celor doi, Zeus a facut-o pe Psyche nemuritoare. Copilul lui Eros si Psyche este Voluptas – zeul voluptatii.

Statuia dragostei a fost sculptata de Antonio Canova,sculptor italian,reprezentant al neoclasicismului.

Povestea unui ursulet salvat si salvator

 

sursa poze:Zoo Berlin

Eclipsa de luna,violente acolo si provocari aici,oameni care rad si se simt bine,oameni care plang,multi plang si mor cu fiecare zi cate putin.Cine i-ar putea ajuta ca sa simta ca inca mai traiesc?Poate un ursulet?Un ursulet cunoscut in intreaga lume?Poate fi povestea ursuletului asemeni unei mangaieri de parinte dragastos?

Da,raspund in cor zanele animalelor.Ce stii despre ursulet?Care e numele lui?Ce mai stii despre el?

Stiu ca-l cheama Knut,e un ursulet polar care s-a nascut in captivitate la Gradina Zoologica din Berlin in 5 decembrie 2006.

Ursoaica,mama lui l-a respins nu stiu de ce,iar ursuletul nou-nascut a fost luat si ingrijit cum se ingrijesc toti bebelusii,de catre oamenii de-acolo.L-au ingrijit cu multe dragoste si Knut a supravietuit.A fost o adevarata minune,mai ales ca asemenea salvari miraculoase nu s-au mai petrecut de vreo 30 de ani la gradina zoologica din Berlin.

Asa ca puiul ,copilasul ursulet pe nume Knut,a devenit cunoscut in intreaga lume si a atras turisti de peste tot,mai ales copiii vin sa-l vada,mai ales dupa ce in tabloidul Bild a aparut un articol in care se spunea ca ar fi mai bine daca ursuletul ar muri.

Asta a atras mania oamenilor,mai ales copiii au protestat in fata gradinii zoologice pentru viata ursuletului.Din toata lumea au fost trimise scrisori si e-mailuri de simpatie pentru ursulet.

Knut a devenit centrul unui fenomen mass-media,”Knutmania” care a ajuns cunoscut pe intreaga planeta,bineinteles ca au aparut si jucarii DVD-uri,carti si alte materiale cu Knut.Toate acestea au contribuit la bunastarea familiei lui Knut,Gradina Zoologica din Berlin.

Knut e deja mare.Are peste 1 an .Sa fii cuminte Knut! 🙂

Destin,coincidenta?Povestea unui cuplu.

Sot si sotie ,intrati in aceasta lume in aceeasi zi,luna si an,au parasit-o intr-o sambata,fiind alaturi unul de celalalt ,bolnavi de boli diferite.

Coincidenta mai rar intalnita.Am intalnit multe chestii ciudate,coincidente,mai ales cele legate de zilele de nastere,cand membri ai familiei sau prieteni apropiati sunt nascuti in aceeasi zi si luna.Cand eram scolarita in clasele I-IV,in fiecare an intr-o anumita zi,eram trei copii care aduceam bomboane .Una dintre acele scolarite s-a casatorit cu un baiat nascut in aceeasi zi si an cu ea.Baiatul meu cel mare e nascut in aceeasi zi si luna cu mama mea.La implinirea varstei de 50 de ani,mama a devenit bunica.Cel mic e nascut in aceeasi zi si luna cu fata prietenei mele din clasa intai.Iar fata nasei si prietenei mele din copilarie,(mai degraba sora decat prietena),e nascuta in aceeasi data ca si mine,adica 23(nu spun luna)exact cand am implinit 23 de ani.Si acestea sunt doar cateva exemple pe care le stiu si care au legatura cu mine,familia mea si prietenii mei.

Sa trec acum la coincidenta coincidentelor.Diana Kraft si sotul sau Kent,casatoriti timp de 43 de ani,s-au nascut amandoi in 2 septembrie(tatal meu a fost nascut tot in 2 septembrie),1941.Amandoi erau bolnavi,dar aveau boli diferite.Au murit in aceeasi zi,intr-o sambata.Pentru ca parea prea ciudat,politia a facut cercetari si rezultatul a fost ca au murit din cauza bolilor.

Purtatorul de cuvant al politiei a adaugat ca acesta e un caz unic care aduce a scenariu de film,mai exact filmul „The Notebook”.(nu stiu despre acest film nimic,dar voi cauta sa aflu).Am aflat.

The Notebook

Secvente din film

„Este cam in felul acesta,a spus politistul.Cei doi sunt impreuna dintotdeauna,ea este foarte bolnava si moare,iar el moare de durere ca o pierde.”
Chiar si directorul firmei de servicii funerare a spus ca in cei 30 de ani de cand lucreaza in domeniul respectiv nu a intalnit cazuri de cupluri nascute si decedate in aceeasi zi.

Poveste gasita in:Spluch dupa Argusleader.

Let`s speak about sex

iluzii_optice-indeparteaza_te__d.jpg

E cam nepotrivit si ciudat ca o persoana de genul feminin,mama cu copii mari,azi maine poate bunica,sa vorbeasca despre sex.

love_is_in_the_air-767807.jpg

Dar nu e ceea ce se asteapta unii cititori sa fie.Acest articol l-am gasit mai demult si este despre cele mai ciudate lucruri legate de sex.


Cercetatorii au descoperit mai multe lucruri ciudate despre sex, adunate din intreaga lume. Printre acestea se numara:

Sobolanii fac sex de aproape 20 de ori pe zi.

Sexul este cel mai bun si cel mai sigur mod de relaxare, iar efectul sau este de 20 de ori mai puternic decat cel al Valium-ului.

Pentru fiecare pagina web cu continut „normal”, exista cinci alte pagini cu continut pornografic.

In termeni biochimici, sexul are acelasi efect asupra corpului ca si un consum mare de ciocolata.

Barba le creste mai repede barbatilor care fac sex in mod regulat.

Masculii lilieci au cea mai mare rata de homosexualitate din intregul regn animal.

Formicofilia este un fetis care consta in tararea insectelor mici pe organele genitale ale unei persoane.

Itifalofobia este frica unei persoane de a se uita si a se gandi la penisuri erecte.

In Guam, exista barbati ale caror slujbe constau in calatoriile de-a lungul tarii, pentru a se culca cu virgine, care ii platesc pentru privilegiul de a le oferi prima partida de sex.

In Hong Kong, o femeie inselata de sot are dreptul de a-l ucide pe acesta, dar are voie sa foloseasca doar mainile goale.

Un grec care ii este infidel sotiei este pedepsit uneori prin smulgerea parului pubian in public si i se infige o ridiche uriasa in rect.

In India, este mai ieftin sa platesti o prostituata, decat sa cumperi un prezervativ.

Femeile care citesc romane de dragoste fac de doua ori mai mult sex decat femeile care nu citesc deloc.

O persoana obisnuita petrece cam doua saptamani de viata sarutandu-se.

O marca de prezervative a fost denumita dupa faraonul Ramses, care a avut nu mai putin de 160 de copii.

In medie, barbatii se gandesc la sex la fiecare sapte secunde.

Cei mai tineri parinti din lume aveau 8 si, respectiv 9 ani si proveneau din China.

25% dintre femei cred ca banii le fac sa fie mai sexy.

Unii lei se imperecheaza si de 50 de ori pe zi.

Oamenii, maimutele bonobo si delfinii sunt singurele specii care fac sex de placere.

Persoanele care sunt prinse masturbandu-se in Indonezia sunt decapitate.

In lume, zilnic au loc 120 de milioane de partide de sex.

La porci, orgasmul dureaza 30 de minute.

85% dintre barbatii care au murit de infarct in timpul unei partide de sex isi inselau nevestele.

Numai 17% dintre femei au orgasm in timpul unei partide de sex.

pure-exile-sex-t-shirt.jpg

love-sex-glass.jpg